ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

 

Tant si necessites un administrador de finques com serveis de gestió de la comunitat de propietaris, a Finques Futura vetllarem pels interessos i la tranquil·litat de la teva comunitat de forma professional, seriosa i personalitzada.

 • Realitzem la liquidació anual de despeses i ingressos, detallant els diferents conceptes.
 • Emetem i gestionem el cobrament dels rebuts, corresponents tant a l'pressupost ordinari com extraordinari.
 • Ens encarreguem de controlar i pagar totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com altres de caràcter excepcional.
 • Gestionem els saldos, despeses i ingressos amb un compte propi per a cada comunitat
 • Realitzem el pagament de nòmines i assegurances socials dels empleats de la comunitat.
 • En cas necessari, també ens encarreguem de la constitució de la Comunitat, legalitzacions de llibres d'actes i alta NIF

 • Redactem i enviem les convocatòries i actes de juntes generals, ordinàries i extraordinàries amb l'assistència d'un Administrador de Finques Col·legiat de Finques Futura.
 • Elaborem el pressupost anual de despeses de la comunitat.
 • Elaborem pressupostos extraordinaris i el seu repartiment.
 • Actuem com a secretari de la junta i custodiem a disposició dels titulars la documentació de la comunitat.
 • Tenim a disposició dels nostres comunitats una sala de Juntes.

 • Estudiem i tramitem la possibilitat de subvencions.
 • Elaborem un pressupost base 0, en el qual valorem tots els proveïdors de serveis i realitzem una comparativa de mercat.
 • Gestionem la tramitació de possibles sinistres a la teva Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins a la seva total resolució.
 • Fem el seguiment i supervisió de bon règim de l'immoble, les seves instal·lacions, serveis i realitzem els advertiments i avisos als copropietaris.
 • Comptem amb un equip de lletrats, especialitzats en Propietat Horitzontal a el servei de les nostres comunitats.

 • Administrador de fincas Barcelona
 • Comunidad de vecinos Barcelona
 • Gestión patrimonio Barcelona
 • Comprar Piso Barcelona
 • Alquilar Piso Barcelona
 • Pisos en Venta Sagrada Familia
 • Pisos en Alquiler Sagrada Familia
 • Pisos en Venta en el Eixample
 • Pisos en Alquiler en el Eixample
 • Comprar Áticos en el Eixample
 • Pisos en Venta y Alquiler Eixample Dreta de Barcelona
 • Comprar Pisos en el Eixample Dreta de Barcelona

FINQUES FUTURA
Calle Còrsega 430 BIS
08037 – Barcelona

932 853 232
Comercial: 654 317 306 Administración: 617 347 499
Horari de dilluns a dijous
Matins de 9:30h a 14.00h.
Tardes de 15:30h a 19:00h.
Divendres de 9:30h a 14.00h